Novinky

Fotobankování – pasivní příjem

Fotobankování: Tvořit a prodávat

Rozhodli jste se zkusit zpeněžit své fotografie či vektorové ilustrace prostřednictvím fotobanky a nebo již prodáváte, ale stále se nedostavilo kýžené očekávání? Pokud jste alespoň na jednu část otázky odpověděli ano, následující text je určen pro vás.

Je sice pravdou, že dnešní trh s fotografiemi je zaplněn velmi silnou konkurencí, ale i jako v jiných oblastech podnikání, tak i na fotobankách je možné s konkurencí úspěšně soupeřit a prosadit se, potažmo prosadit své výtvory. Potřebujeme na to správné know how.

Chce to pevné nervy, vytrvalost a originální kreativitu, jež vás dokáže odlišit od ostatních. Ono jednoduché kopírování úspěšných fotografií dle mého názoru k ničemu nevede. Nejenže neúspěšnější fotografie jsou vysoce technicky kvalitní, ale nezřídka vyžadují velmi finančně náročné studiové či jiné technické vybavení. Čili snažte se být co nejvíce originální, je možné inspirovat se nějakým úspěšným snímkem, ale zaznamenejte ho po svém, třeba z jiné perspektivy.

Dále je třeba si stanovit svá měřítka úspěchu. Úspěch bude jistě u každého z vás mít jinou rovinu. Pro jednoho může být úspěchem zisk ve výši několika stokorun měsíčně, pro jiného několika desítek tisíc. Rozhodně je důležité, na věc pohlížet reálně, tedy zhodnotit kvalitu svých výtvorů a své schopnosti a od toho odvíjet očekávání. Já osobně všeobecně považuji za úspěch, pokud se podaří převést tuto aktivitu do fáze pravidelného měsíčního příjmu, který nejen zaplatí veškeré vybavení, ale i pokud výrazně přispěje k rozpočtu či se dokonce stane jeho hlavním stavebním pilířem. Ale jak je všeobecně známo – nic není zadarmo. Neúspěchem bych označil tu možnost, kdy po několika měsíčním snažení nedosáhnete žádného prodeje a dostanete se do stavu, kdy vás tato činnost již nenaplňuje, zdržuje a nudí.

Jak začít?

Pokud patříte mezi ty, kteří již své výtvory, byť neúspěšně, prodáváte, přeskočte tento odstavec. Zprvu je nejdůležitější vybrat si fotobanku, se kterou budete spolupracovat. Z těch zahraničních považuji za nejlepší Shutterstock.comDreamstime.comFotolia.com či Depositphotos.com. Já osobně jsem před třemi lety začínal s fotobankou Fotolia, její nespornou výhodou je okamžitá registrace, při které naskočíte na její palubu ihned, tedy bez nutnosti předkládání ukázkových snímků. Registrace sama osobě není ničím složitým. Důležité je pouze uvést pravdivé informace, které ve většině případů stvrdíte naskenovaným cestovním pasem či občanským průkazem. Pak už jen stačí pustit se do práce, do práce velmi zdlouhavé a vyžadující značnou míru trpělivosti, odpovědnosti a pravidelnosti.

Stejně jako jiný legální příjem je nutné příjem z fotobank danit. Samozřejmě vyvstává otázka jak správně právně. Zpravidla to lze provést dvojím způsobem. První způsob se řídí dle Živnostenského zákona a týká se hlavně fotografů, kteří již na Živnostenský list podnikají a tak danění již jistě znají. Nepředpokládám, že se najde někdo z vás, kdo pracuje u zaměstnavatele, fotí či vytváří ilustrace ve svém volném čase a pro jejich následný prodej by si zakládal živnost. Existuje totiž druhý způsob a ten se řídí Autorským zákonem. Je třeba zaregistrovat se na Finančním úřadě jako OSVČ vedlejší (tedy pokud nejste ve fázi kdy vás příjmy z fotobank přímo živý), dále provést registraci na zdravotní pojišťovně a ČSSZ. Pokud jste však ve fázi, kdy se příjmy z fotobank rovnají několika stokorunám měsíčně, není třeba žádného z uvedených postupů. Nejlepším doporučením však je nalézt si daňového poradce a s ním konkrétní situaci a výši příjmů konzultovat. Sám jsem narazil na několik odlišných názorů od odborníků sestávajících se z daňového poradce, profesionálních fotobankéřů a úředníků na příslušných úřadech.

Co ano, co ne!

Dodávané fotografie musí být v co nejvyšší možné kvalitě, pokud možno zcela bez digitálního šumu. Ten je ostatně nejčastější příčinou odmítnutí fotografie editorem fotobanky a to i v případě, kdy na fotografii není znatelný. Snímky nesmí obsahovat tzv. přepaly či podpaly. Je také velmi důležité správné zaostření snímku a vyvážený kontrast. Je dobré držet se pravidla, kdy kvalita převažuje kvantitu. Jaké téma je na fotobankách nejžádanější? Všeobecně je to business, finance, potraviny a cestování. Rozhodně se nepokoušejte prodávat vaše fotografie s domácími zvířátky či jiné rodinné fotografie. Je účelné zapojit fantazii a představit si co by jste vy jako designér, redaktor či grafik na fotobankách vyhledávaly pro komerční využití.

Pokud na svých snímcích zachycujete osoby, kterým je viditelný obličej, je nutné připojit k snímku tzv. MODEL RELEASE. Jedná se o formulář, ve kterém zobrazovaná osoba souhlasí s užitím snímku ke komerčním účelům. Toto pravidlo neplatí u reportážní fotografie (například snímky z koncertů, kulturních událostí, demonstrací apod.), ovšem využitelnost takové fotografie je poměrně omezená. Další patálie jsou spojené s fotografováním různých staveb. Vlastně veškerých staveb, neboť jakákoliv fotografie, byť zachycující například sousedův rodinný domek, by měla být komerčně využita jen s jeho předchozím souhlasem. K tomu slouží tzv. PROPERTY RELEASE, což je obdoba MODEL RELEASE a využívá se u zachycených staveb či předmětů (předmětů jako jsou například konkrétní obrazy, sochy či obdobné výsledky umělecké práce).

V případě že tvoříte vektorové ilustrace je situace poněkud snadnější. Nejenže jsou ilustrace poslední dobou žádanější, ale konkurence není tak rozsáhlá jako v případě fotografií a největší výhodou je, že jste omezeni pouze jen a jen vlastní kreativitou.

Nejeden problém může vzniknout při porušení autorských práv zobrazením různých značek či ochranných známek na svých snímcích nebo ilustracích. Ty je možné zachytit pouze se souhlasem majitele práv, což je nezřídka kdy nemožné. Dokonce není radno v ilustracích kreslit například konkrétní automobily, neboť jejich design je patentován a podléhá tak autorským právům.

Dalším důležitým aspektem jsou klíčová slova, kterými označujete vaše snímky či ilustrace. Zkuste se zamyslet, jaké klíčová slova by jste zadával, kdyby jste chtěl váš snímek vyhledat. Opět se mi osvědčilo pravidlo, kdy kvalita převyšuje kvantitu. Zadávejte jen úzký výběr těch skutečně nejvýstižnějších slov a hlavně v pořadí dle důležitosti (některé fotobanky je pak řadí ve skutečném pořadí jaké zadáte). Nezacházejte do vzdálenějších významů či příbuzných slov. Popisujte jasně a stručně.

Tipy do začátku

Zaručený návod na úspěch na fotobance neexistuje. Jsou ale různá doporučení, která mohou k vašemu úspěchu přispět. Zde je několik z nich:

  • fotit na digitální zrcadlovku, snímky pořizovat v co největším rozlišením a kvalitě
  • volit co nejmenší ISO citlivost, neboť vyšší hodnoty zaručují digitální zašumění snímku
  • pořizovat snímky komerčně využitelné, jaké to jsou, pochopíte zhlédnutím nejúspěšnějších fotografií
  • využít plně kreativitu a snažit se odlišit od konkurence, čili být skutečně originální a pokusit se přijít s něčím novým a neokoukaným
  • vybavit se pevnými nervy a trpělivostí, není to týdenní záležitost, úspěch se dostaví za delší dobu, záleží samozřejmě na vaší kreativitě
  • svou práci si co nejlépe systematizovat, tedy pracovat tak, aby vás nezačalo fotobankování nudit, rozložte si práci do více dnů v pravidelných intervalech
  • pracovat na svém portfoliu a pravidelně jej doplňovat novými výtvory
  • volit jasná klíčová slova týkající se předmětu či situace zachycené na fotografii
  • svou cestu začněte na fotobankách, které nevyžadují k registraci ukázkové snímky, vyhnete se tak zbytečnému zklamání, nejprve prodávejte jinde, nejprodávanější snímky později použijte jako ukázkové na prestižnějších fotobankách

Závěrem

Fotobankování není pro každého, ale pokud se na to stále cítíte tak s chutí do toho. Doufám, že vám můj článek pomohl alespoň náznakem osvětlit fotobanky a vše kolem nich. V nadcházejících článcích se o problematice prodeje fotografií a ilustrací budu věnovat podrobněji. Ukážeme si jak se do jednotlivých fotobank zaregistrovat, jak to vše dělat správně právně, jaké fotografie se nejvíce prodávají, jak kreslit ilustrace atp. Přeji mnoho štěstí a pevné nervy.