Novinky

Hromada tipů pro lepší život

Tři roky…tři roky ve znamení ohromné změny mého života…k lepšímu životu. Bullshit nebo pohádka? No, vůbec ne, leda tak triler. Zkraje jsem to ani tak neplánoval, ale jak to postupně vše přicházelo bylo na místě řídit se…nikoli řítit. Spadnout do propasti není nic složitého a ta myšlenka je všudy přítomná.

Měřítko změn je nepřenosné, musí se cítit a já jej cítím, jak potřebuji. Zkraje jsem měřítko jako správný jouda hodnotil penězi. Jsou to jen čísla, jak říká David…byť v průměru dnes desetkrát větší. Rostou s matematickou přesností: v prvním roce 3 krát, v druhém 6 krát, v třetím 10 krát. Růst takové rovnice není však to, za čím se honím.

Jde právě o cestu, o zážitky z ní samotné. Slogan Vojtova projektu to vystihuje přesně: „Protože někdy i cesta je cíl“. Je to ohromné, ale ne zadarmo, a to nemluvím o kuřeti, které nehrabe. Tu a tam se mne někdo zeptá: „Jak?“ Vypsal jsem si proto pár bodů, které mi přichází na mysl:

1. Chtít

Je to prosté a i když někdy nestačí jenom chtít, je chtít základ…nechtít? No, pak asi není šance posunout se.

 

2. Udělat

Super…mohl bych chtít, ale bez dělání bych byl tam, kde u jedničky.

 

3. Mít hlad

To je ta vnitřní síla, kterou jsem prozatím nepochopil, je to jistý druh energie, který má nadvládu nad určitou částí rozhodování se, jako adrenalin, není to ani tak motivace, jako spíš něco uvnitř vědomí.

 

4. Udělat více než je třeba

V krátkodobém horizontu takové jednání zpravidla nikdo neocení, ale nevadí, benefit vyplyne později. Pracuji na své značce, je to větší a silnější než si možná dokážeme představit.

 

5. Vidět dál

Nemám sice superzrak jako supermoula z komiksu a skutečnost o dioptriích tomu též moc nepřidá, ale tady jde o něco jiného. Žiji tady a teď, projekty sice plánuji, ale vidět dál, znamená pro mne vidět se v druhé polovině cesty z jejího začátku, vidět se na konci cesty, kde začíná nová…vidět se tam, kde ještě nejsem. Ani ne tak snění, ale racionální pohled…

 

6. Disciplína

No, mít disciplínu je těžká věc a někdy mi pořádně nafackuje…spím 5 – 6 hodin denně, pracovní den začínám zpravidla o 4. hodině ranní a snažím se jej rozumně zakončit…je to náročné, ale ne nemožné.

 

7. Náročnější cestou

Nebýt komfortní za každé situace, pokud mám právo volby, vybírám si cestu náročnější, je sofistikovanější a přináší chutnější ovoce…bla bla bla, no možná. Jeden tráví páteční večer nad sklenicí piva, druhý se o deváté večer řítí (řídí) na pracovní večeři. Snad mi uvěříte, že jsem ten druhý. Jeden se omezí na malý rádius mikrosvěta kolem sebe, druhý se řídí na pracovní setkání stovky kilometrů…protože i přes absenci supermoulova superzraku vidí dál.

 

8. Cíl není cílem

Cesta je cílem, nehledám na konci odměnu, odměnou je proces, ale to už jsem říkal.

 

9. Focus na priority

Úkolů je hromada, některé méně duležité, jiné ohromně důležité, jiné tristní…roztřídění na priority vede k něčemu v čem se dá orientovat a pracovat. I když dnešní inbox tomu moc neodpovídá.

 

10. Rozložit riziko

Rozkládám jej, jak jen to jde. I když někdy opravdu ustřelím.

 

11. Vidět příležitost

No a to je ono, příležitost je skrývá téměř na každém kroku. Dříve jsem ji neviděl, nedíval jsem se správným pohledem. Tápeme, žijeme ve víře negací, je to takový Y, měl jsem dvě možnosti, uvěřit tomu nebo najít si svět, který mi vyhovuje. Funguje to, jsem toho důkazem. Argumentujeme, že to tak není? Výmluva…

 

12. Převzít zodpovědnost

Zodpovědnost, bez zodpovědnosti není velkých věcí…vím to, přinesla mi je.

 

13. Hledat řešení

Vše má řešení, i bezvýchodná situace má řešení, problém totiž není překážkou, ale výzvou. Vzdávat se? Na to ani nepomýšlím.

 

14. Rodina

Moc ožehavé téma, bez skvělého funkčního zázemí, které podporuje směr mé cesty by nebylo ničeho…vůbec ničeho. Ale někdy tím trpí, ale musíme to vydržet. Podobně jako menší letadlo, které vzlétá. Prvních pár stovek metrů hučí, ale pak je to krásná podívaná.

 

15. Sebevědomí

Tomáš Hajzler to popisuje velmi hezky – sebe vědomí – uvědomění si sama sebe, není to arogance ani egoismus, je to uvědomění si, že mohu měnit…zejména sám sebe.

 

16. Sebeprezentace

Šíleně souvisí s předchozím bodem a je skvělé, že jsem si uvědomil její ohromnou sílu…mohu udělat super produkt, ale není problém jej odstřelit přitroublou prezentací. Umět řídit jednání, rozhovor, telefonát…v tom to vězí.

 

17. Etiketa/etika

Buran u stolu v restauraci nemá při setkání šanci na úspěch, ani omylem. Leda, že sedí naproti druhému buranovi. Přitom nejde o škrobené chování, ale o základy slušného vystupování, úcty k druhým a rozvahy. S radostí sleduji, jak člověk naproti mne ocení, že s ním jednám v rovině, kterou ani možná neočekává…zkuste to někdy…je to silné. Základy položil Guth-Jarkovský téměř před sto lety.

 

18. Psychologie

Nikdy jsem ji nestudoval, ale začal jsem být vnímavější vůči svému jednání a jednání druhých. Být pánem situace, využít rychlých reakcí a stát pevně v dialogu…proto jsou mé setkání s klienty zpravidla úspěšné.

 

19. Řeč těla

Slova oponenta v dialogu jsou jedna věc, řeč jeho těla druhá. Vnímám každý pohyb osoby, se kterou hovořím, někdy prozradí i to, co rozhodně prozradit nechce. Tu a tam pomůže úspěšné odhalení řeči těla ve výkonu dialogu, ale zejména se tím mohu tu a tam zabavit a testovat si.

 

20. Racio

Racio na konec, patří mu poslední místo v řadě, ne protože by bylo nedůležité, ale přesně naopak. Racionální uvažování, vyhodnocení situace a příležitosti, růžový sen je dobrá motivace, racio výkon…