Novinky

Logo jako první pomoc…nesmysl

Velmi často se setkávám s již snad legendární větou: „Potřebujeme nutně nové logo! Rozjíždíme nový projekt / Chceme se více zviditelnit / Chceme zvýšit prodeje.“ Vypadá to tak, že „to logo“ je něco jako Svatý Grál, klíč k úspěchu, bez kterého se neobejde žádný projekt a ohromné zisky…to je ale pitomost, co?

Logo…ten zázračný grafický prvek

Logo…ten zázračný grafický prvek, zpravidla doplněný o textovou část, tu a tam pouze samotná textová část, poté hovoříme tedy o logotypu…není vůbec k ničemu, pokud není spojen s značkou. Ouu…logo je přeci značka nebo brand, ne? Ne, skutečně není…

Na webu je možné nalézt hromadu dodavatelů, kteří vytvoří logo…někteří za pár stovek, nekteří za pár tisíc, ale bývá to tak, že logo za 4.000,-Kč je zpravidla k ničemu pokud se zaměříte pouze na jeho samotnou tvorbu. Motají Vám takové informace hlavu? Vycházím ze zkušeností mých klientů, kteří se na mne obrací po neúspěšné spolupráci za pár kaček. Koupí si totiž, a nebývá vyjímkou, že krásný, obrázek, který nemá do jejich činnosti pražádný efekt.

Čím to může být? Jan Rezáč to popisuje Dunning-Kruger efektem se slovy, že obě strany – zadavatel x dodavatel, neví, že neví, že neví. Nyní jsem to možná zamotal ještě o kus více. Pojďme chytit nit za jeden konec a rozmotávejme k meritu věci.

Zadavatel neví, že samotné logo mu výrazný výsledek do podnikání/činnosti nepřinese. Dodavatel věří, že však ano. A tak se oba plácají z místa na místo a po několika korekturách je to nebaví…rozhodující řízení se totiž omezilo na neurčité zadavatelovo líbí/nelíbí. Bývá to neefektivní a otravná patálie, která nedává moc smyslu.

Jane, pojďte to osvětlit

No, takže…logo není brand ani značka. Rád využívám příměr s Janem Saudkem. Představme si výraz Jan Saudek v pozici loga. Představte si, že Jana Saudka neznáte, nevíte kým je. Pak se díváte na logo, pouze na logo, v tomto případě spíše na logotyp, nebude-li u jména nějaký kousek ženského těla. A nyní opačná situace, k Janu Saudkovi přiřaďte vše co o něm víte: způsob mluvy, přístup k životu, ženám, sexu, způsob tvorby, vizuální aspekty jeho tvorby…a na co se nyní díváme? Na značku či brand. Vyhoďme si rovnici logo=značka z hlavy…je to opravdu pitomost.

Rovnice by měla správně znít:

know-how + přístup + komunikace + hlad + práce + marketing + obsahová strategie + vizuální identita = brand

Ale co vlastně s tím? Zařaďit logo do strategie tvorby až v okamžiku, kdy jeho realizace bude dávat hlubší smysl, který si jistě odečtete z uvedené rovnice. Je to vlastně takový ekosystém…

Ekosystémové plácání?

Kdepak, stejně tak, jako příroda sestavila ekosystém vody, i Vy můžete vytvořit vlastní ekosystém založený na uvedené rovnici. Pokud v přírodě odejmeme jednu složku z ekosystému mohl by se zhroutit jako domeček z karet. A přesně tak je to u Vašeho ekosystému. Budete mít skvělé logo, identitu, know-how, ale zabijete celý projekt špatnou komunikací či servisem a pak se můžete jít klouzat…dává to smysl?

Brand je slibem a pokud něco svému zákazníkovi slíbím, měl bych slib dodržet, byť bude ve výsledku nevýhodný. Mohu přijít s protinávrhem či řešením, ale nikdy se od slibu neodvracet.

Jeden příklad za všechny

Ukázkovým příkladem budiž jeden z mých klientů, který se na mne obrátil s tvorbou loga pro menší truhlářství, které se delší dobu zmítalo v nepěkných situacích…časté neshody s klienty, reklamace, deprese z podnikání, malé neefektivní zakázky…to vše měl zachránit jeden malý obrázek.

Po rychlém zorientování se v situaci a podrobné analýze zjišťuji o co že to tu vlastně jde…Jde o velmi chybné nastavení komunikace, chabé vystupování, nevhodné jednání a proces celé spolupráce s klientem…výsledkem je něco, co opravdu nemůže fungovat.

Logo muselo a šlo striktně stranou, na místo něj uskutečním s klientem pár setkání pro hloubkové rozhovory. Mentoring zde zafungoval naprosto ukázkově. Velkou devízou a podílem na úspěchu této spolupráce má otevřenost klienta, který je schopen přijmout jakoukoli kritiku a pracovat na velké změně, která jej potkala. Nepadla žádná výmluva, která se běžné v takových situacích objevuje.

Co jsme tedy změnili? Zapracovali jsme na samotném vystupování, způsobu komunikace, přenesli jsme počáteční setkání s klientovými zákazníky do restaurace či kavárny a pozvedli jej na vyšší úrpveň. Setkat se s klientem, i když podnikáte v řemeslu, neupravený, vytržený mezi pracovními povinnostmi je opravdu špatnou vizitkou. Neuděláte-li si čas na svého klienta s určitou úctou a úrovní nemůžete očekávat, že Vás zahrne pochopením a vlídným jednáním. Je to podobné jako předat umoulanou vizitku a doufat v úspěšnou spolupráci. Pitomost…

Dalším krokem bylo sestavení několika dobře mířených touchpointů, které činnost mého klienta přináší jeho zákazníkům. Jeden příklad za všechny…byť vyrábíte malou skříňku není od věci s úctou poděkovat a předat informovat svého zákazníka, že jste vdečni za spolupráci…

A jak to celé dopadlo? Po několika měsících spolupráce se můj klient změnil, ještě má stále prostor pro zlepšení se, ale výsledek je velmi znatelný. Jeho podnikání se pozvedlo na vyšší úroveň, zvýšil se počet loajálních klientů, téměř vymizely problematické zakázky a co je nejdůležitější…posun mého klienta v oblasti osobního růstu. Z velmi nesebevědomého člověka se stává muž, který má jasno ve všem co dělá…má radost sám se sebe…

Změňte to

Nacházíte se v podobné situaci, netušíte kudy kam? Chcete se spolehnout na malý obrázek jako na spásu? Mrkněte do sekce Nadějný projekt a zjistěte co vše může přinést projektové řízení, a nebo mne kontaktujte…nebojte košem Vám nedám, podíváme se podrobně na Vaši situaci a nalezneme řešení…každý problém má řešení.